linklab.dk – Annoncering & linkbuilding

Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser regulerer forholdet mellem klienten og Linklab. Ved at indgå i et samarbejde med Linklab accepterer Klienten de nedenstående vilkår og betingelser.

Generelt

1.1 Bureauet forpligter sig til at levere linkbuilding-tjenester i overensstemmelse med de specifikationer og krav, der er aftalt mellem parterne. Ydelserne leveres med omhu og professionalisme.

Betaling

2.1 Klienten forpligter sig til at betale de aftalte gebyrer i rette tid og i overensstemmelse med faktureringsbetingelserne.

Fortrolighed

3.1 Både Klienten og Linklab forpligter sig til at bevare fortrolighed om alle oplysninger, der deles under samarbejdet. Dette inkluderer strategiske oplysninger, nøgleord og enhver anden følsom information.

Ejendomsrettigheder

4.1 Alle rettigheder til linkbuilding materialer, herunder men ikke begrænset til artikler, indhold og backlinks, forbliver ejendom af Linklab, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Ansvarsfraskrivelse

5.1 Linklab påtager sig intet ansvar for eventuelle ændringer i søgemaskinealgoritmer eller andre eksterne faktorer, der kan påvirke søgeresultaterne. Resultater kan variere, og Linklab kan ikke garantere specifikke placeringer.

Opsigelse

6.1 Både Klienten og Linklab har ret til at opsige samarbejdet med en skriftlig meddelelse med passende varsel. Evt. resterende betalinger skal betales ved ophør.

Minimumpris i perioden (Binding og abonnement)

1.1 I tilfælde af en bindingsperiode, hvor Klienten har forpligtet sig til at modtage linkbuilding-tjenester fra Linklab i en specificeret tidsramme, pålægges en minimumspris for denne periode.

1.2 Ved opsigelse af samarbejdet før udløbet af den aftalte bindingsperiode forpligter Klienten sig til at betale det fulde beløb for resterende bindingsperiode.

1.3 Fakturering ved opsigelse vil blive gennemført inden for 30 dage efter modtagelse af opsigelsen.

1.4 Undtagelser fra denne regel kan kun gøres skriftligt og med skriftlig accept fra begge parter.

1.5 Klienten bekræfter hermed at have læst, forstået og accepteret vilkårene for minimumsprisen i perioden og er enig i at betale det fulde beløb ved opsigelse før udløb af bindingsperioden.

1.6 Ved eventuelle ændringer eller afvigelser fra minimumsprisvilkårene kræves skriftlig godkendelse fra begge parter.

Ændringer i betingelserne

Linklab forbeholder sig ret til at ændre disse betingelser med rimeligt varsel. Ændringer træder i kraft ved modtagelse af skriftlig meddelelse fra Linklab.

Ved at indgå i et samarbejde med Linklab bekræfter Klienten, at de har læst, forstået og accepteret disse forretningsbetingelser. Eventuelle ændringer eller afvigelser fra disse betingelser kræver skriftlig godkendelse fra begge parter.

Dato: 01/01/2024

Linklab
Telefon: 70 10 90 20
Email: Support@linklab.dk